Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu nie łatwo wybrać

Co 12 miesięcy wraz z datą wygaśnięcia polisy, przed milionami posiadaczy samochodów rodzi się dylemat, jak wybrać najkorzystniej nowe ubezpieczenie samochodu.

Obserwując obecnie mnogość dostępnych ofert na rynku, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Żeby wybrać najlepsze dla naszych potrzeb ubezpieczenie należy podejść do tego zagadnienia kompleksowo.

Większość kierowców szukając najlepszej oferty kieruje się głównie ceną. Jest to całkiem rozsądne, gdy kupujemy tylko ubezpieczenie OC, gdyż z niewieloma wyjatkami jest ono takie samo w większości towarzystw. Sprawa jednak komplikuje się gdy zależy nam na szerszym zakresie ubezpieczenia, np.  AC, NNW, assistance.

Ubezpieczenie OC samochodu (komunikacyjne)

Jest to ubezpiecznie obowiązkowe dla wszystkich osób posiadających samochód zarejestrowany w Polsce.

Ubezpieczenie OC samochodu ma na celu ochronę kierowcy przed finansowymi skutkami szkód przez niego wyrządzonych.

Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie finansowe szkód, dzięki czemu kierowca nie musi wykładać pieniędzy z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie samochodu AC (autocasco)

Jest to typ ubezpieczenia dobrowolnego, które może wykupić każdy użytkownik pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczenie AC zawiera się na okres 12 miesięcy, a wysokość kwoty na jaką możemy ubezpieczyć auto, zależy głównie od nas, np. od wybranych opcji dodatkowych.

Suma ubezpieczenia nie może być jednak wyższa niż całkowita wartość pojazdu (wartość wyrządzonych szkód).

Ubezpieczenie samochodu autocasco pozwala na otrzymanie odszkodowania w przypadku:

– kradzieży pojazdu

– szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (huragany, gradobicia)

– szkody wyrządzone przez właściciela pojazdu

– szkody wyrządzonej przez osoby nieznane

– zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)

Jest to dobrowolne ubezpieczenie samochodu, które chroni kierowcę oraz jego pasażerów, w przypadku nieszczęśliwych następstw wypadku bądź utraty życia podczas ruchu samochodu.

Firmy ubezpieczeniowe proponują coraz dogodniejsze warunki NNW, np. istnieje opcja w której ubezpieczenie NNW nie jest przypisane do konkretnego pojazdu, ale do kierowcy.

Polisa NNW może obejmować terytorium Polski, jak i inne kraje. Polisa na ubezpieczenie samochodu NNW może chronić auto zarówno prywatne jak i służbowe.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie to gwarantuje posiadaczowi polisy udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych w czasie podróży.

Ubezpieczeni mogą zwykle otrzymać pomoc 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą, jest to więc bardzo przydatne ubezpieczenie samochodu przy dłuższych podróżach poza miejscem zamieszkania.

Ubezpieczenie Autoszyby

Ubezpieczenie to chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w aucie. Oferowane jest zwykle razem z ubezpieczeniem OC lub Autocasco.

Zaletą tego ubezpieczenia jest to, że ochroną objęte są wszystkie szyby zamontowane w aucie. Ubezpieczenie to działa w Polsce i zagranicą i nie ma wpływu na wysokość zniżek z OC lub AC.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Jest to ubezpieczenie obejmujące ochronę od odpowiedzialnośćci cywilnej posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karcie).

W wielu towarzystwach ubezpieczenie samochodu Zielona Karta dodawane jest bezpłatnie do umowy ubezpieczenia OC.


Powiązane tematycznie strony zewnętrzne:

Ubezpieczenia OC Generali
Rankineo - niezależny ranking ubezpieczeń samochodowych
Wygodnie.pl - niezależna porównywarka ubezpieczeń
Kalkulator OC + AC