Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC dokonujemy zwykle w następujących przypadkach:

– przy zmianie towarzystwa ubezpieczeniowego
– przy sprzedaży auta
– przy zakupie auta

Jeśli opłaciliśmy pełną (roczną) składkę na ubezpieczenie i nie dostarczyliśmy naszemu ubezpieczycielowi wypowiedzenia umowy, wówczas umowa zostaje automatycznie odnowiona na kolejne 12 miesięcy.

Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, na podstawie której każdy pojazd, nawet ten unieruchomiony na parkingu powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC należy złożyć na piśmie i dostarczyć do siedziby firmy najlepiej osobiście (wysłany pocztą może zaginąć lub dotrzeć z opóźnieniem).

Po dostarczeniu umowy, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przekazać nam zaświadczenie o przebiegu naszego ubezpieczenia. Na zaświadczeniu powinna znajdować się informacja o ilości bezszkodowych lat jazdy oraz o aktualnie posiadanych zniżkach – przykładowy druk do pobrania poniżej.

Pobierz bezpłatnie wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oc:

(wymagane konto na Facebooku lub Twitterze)

Wypowiedzenie umowy OC przy zmianie ubezpieczyciela

Jeśli chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe z określonych przyczyn, np. znależliśmy towarzystwo, które oferuje nam niższe stawki, to musimy złożyć wypowiedzenie najpóźniej jeden dzień przed końcem aktualnej polisy.

Wypowiedzenie umowy OC gdy sprzedajemy auto

W przypadku gdy chcemy sprzedać samochód, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają dotarczenia kserokopii umowy kupna-sprzedaży naszego samochodu. Dostarczając taki dokument wraz z wypowiedzeniem mamy pewność, że zrzekamy się ubezpieczenia za nasze stare auto.

Wypowiedzenie umowy OC gdy kupujemy auto

W przypadku gdy chcemy kupić samochoód mamy prawo w ciągu 30 dni na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Prawo o obowiązkowych ubezpieczeniach jest tak skonstruowane, że polisa OC jest odnawiana automatycznie lub przenoszona automatycznie. Jeśli nie wypowiemy umowy oc dla nowego auta, wówczas zostaje ona przekazana automatycznie na nas.

W przypadku gdy nasze zniżki na OC są mniejsze niż poprzedniego właściciela, wówczas ubezpieczyciel ma prawo rekalkulacji składki, a my jesteśmy zobligowani do jej zapłaty. Jeśli decydujemy się pozostać przy ubezpieczycielu, warto poprosić o przeliczenie składki ubezpieczenia.

W przypadku, gdy decydujemy się na zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego, wówczas musimy złożyć wypowiedzenie umowy OC maksymalnie 30 dni po zakupie samochodu. Inaczej będziemy zmuszeni do opłacenia dwóch polis OC.

Ułatwienia w zakresie podwójnego OC (luty 2012)

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zatwierdziła w lipcu 2011 roku poprawki dotyczące podwójnego OC. Ich wprowadzenie stanowi ułatwienie dla ubezpieczonych, gdyż pozwala na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC automatycznie przedłużanej, bez względu na czas jej trwania, jeżeli ubezpieczony zakupił drugą polisę OC.

Poprawki zaczynają obowiązywać od lutego 2012 roku. Oto najważniejsze z nich:

– automatycznie przedłużona umowa OC będzie mogła być w każdej chwili zerwana pod warunkiem zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem;

– w przypadku sprzedaży samochodu i nie wypowiedzenia umowy OC z dotychczasowym ubezpieczycielem przez starego lub nowego właściciela, nie zostanie ona przedłużona o kolejny rok – będzie natomiast ważna do końca okresu, na jaki została zawarta;

– o skuteczności wypowiedzenia umowy OC w przypadku wysłania go pocztą do ubezpieczyciela będzie decydować data stempla pocztowego, a nie jak dotychczas moment jego wpłynięcia do ubezpieczyciela. Zmiany te nie dotyczą wysyłek nadanych u niepublicznych operatorów;

– wzrosną kary za nie posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Wielkość kary będzie uzależniona od okresu, przez jaki właściciel auta korzysta z niego bez ważnej polisy OC.

Dodatkowo od stycznia 2012 roku mamy obowiązek poinformowania swego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni o fakcie sprzedaży samochodu. Sprzedający ma także obowiązek przekazać ubezpieczycielowi dane dotyczące nowego właściciela auta: nazwisko, imię, adres zamieszkania, PESEL oraz siedzibę i numer REGON w przypadku firm. Nowy właściciel musi też otrzymać od sprzedającego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC.


Powiązane tematycznie strony zewnętrzne:

Ubezpieczenia Link4
iPolisa.pl - porównywarka ubezpieczeń
Rankomat - porównywarka ofert ubezpieczeń samochodowych
Teida.pl - ubezpieczenie kalkulator OC AC